បន្ទប់ប្រណិតប្រភេទឌីលាស់

ចំណាយការឈ្នះរបស់នៅលើការស្នាក់នៅបន្ទប់ដ៏ធំរបស់ពួកយើង អាចថាទុក្ខគេងក៏បាន មិនគេងក៏បាន ។

ជាមួយបន្ទប់ឌីលាស់របស់សណ្ឋាគារឡាក់គីរ៉ូប៊ី លោកអ្នកអាចគិតថាគ្រប់ម៉ោងគឺជាម៉ោងគេង ។

បើកវាំងននមើលទេសភាព ឬក៏បិទវាំងនន ហើយអាចជាធ្វើអ្វីជាការសំងាត់ៗ ។

ទទួលយកនូវបទពិសោធន៍ដើម្បីបង្តើតថាមពលលោកអ្នកឲ្យប្រសើរឡើងវិញជាមួយនឹងការម៉ាស្សា សោណា និងការត្រាំក្នុងអាងទឹកក្តៅ ។ ការហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អ ការរាំកំសាន្ត និងពិសារភេសជ្ជៈនៅក្នុងក្លឹបរាត្រី ។ ចាប់យកតម្រូវដែលលោកអ្នកចង់បាននៅក្នុងមីនីម៉ាត និងការបោកគត់សម្លៀកបំពាក់របស់លោកអ្នកនៅសេវាកម្មបោកគក់ ។​

តម្លៃ: $50 ដុល្លារក្នុងមួយយប់

ពត៌មានលម្អិត៖

Availability

Reservation Form

វាលដែលត្រូវការត្រូវបានអមដោយ *Reserve of 1 available accommodations.

DELUXE ROOM is available for selected dates.